OLISIKO JO AIKA NOUSTA
SEURAAVALLE TASOLLE?

Kysy itseltäsi kolme kysymystä, jotka voivat ratkaista tulevaisuutesi 

1. Liiketoiminnan tulos on usein seurausta esimerkillisestä johtamisesta. Kuinka hyvin käytän johtamistani tulosten saavuttamiseksi? 

2. Tiedät, että sinussa on halu ja potentiaali kasvaa tuloksekkaaksi johtajaksi, mutta et vielä tiedä miten. Miten kasvan seuraavan tason johtajaksi?

3. Sinun ja organisaatiosi tuotteiden ja palveluiden täytyy uudistua jatkuvasti. Kuinka varmistan erinomaisen innovatiivisuuden ja suunniteltujen muutosten läpiviennin?

Vastauksen kysymyksiisi saat, kun uudistat toimintaa kehittämisen ammattilaisen kanssa. Leadership Design nostaa yrityksesi, tiimisi ja avainhenkilösi tuloksentekokyvyn, johtamisen ja innovatiivisuuden seuraavalle tasolle.

Liiketoiminnan konsultoinnin palvelut

 Kun tarvitset lisävauhtia ja uutta ajatusta kasvuun ja innovatiivisuuteen nostaaksesi koko organisaation toiselle tasolle.

Kasvu Design

Innovaatio Design

Innovaatioseteli ja ELY

Johtamisen Design

Coaching palvelut

Kun tarvitset sijoittaa avainhenkilöösi tai huipputiimiisi.

Executive Coaching

w

Transformaatio Coaching

A

Toiminta Coaching

Fast Track Insight

Liiketoiminnan konsultoinnin palvelut

Kasvu Design

Liiketoimintasi kasvun varmistamiseksi. 

1. Kasvavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma
2. Valmentava ja innovatiivisuuteen rohkaiseva johtaja
3. Muutosvalmiuden mittaus ja arviointi
4. Valta-, Riski- ja Vastuumatriisit tuloksen saavuttamiseksi
5. Visuaalinen Roadmap tulevaisuuteen
6. Media- ja viestintäsuunnitelma

Innovaatio Design

Koko organisaatiosi luovuuden ja innovaation synnyttämiseksi.

1. Innovaatiokyvyn ja muutosvalmiuden mittaus ja arviointi
2. Innovaatiostrategian luominen / uudistaminen
3. Uusien kasvun aihioiden innovoiminen liiketoiminnan kiihdyttämiseksi
4. Uusi tapa johtaa henkilöstö innovatiivisempaan kulttuuriin

Innovaatioseteli ja

ELY konsultointi

Liiketoimintasi kasvun, innovaatioiden, johtamisen, rekrytoinnin ja kansainvälistymisen varmistamiseksi. 

Leadership Design on Innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Voit saada Business Finlandin 5.000 € + alv (omavastuu poistunut) innovaatiosetelin innovaatioiden ja kasvun kehittämiseksi käyttämällä palveluitani.

Leadership Design on myös ELY kehittämispalveluiden Johtaminen ja henkilöstö -konsultoinnin palveluntarjoaja. Voit saada ELY rahoitusta yrityksesi kehittämiseen käyttämällä palveluitani 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 € + alv / päivä .

Johtamisen Design

Koko organisaatiosi toiminnan ytimen ja johtamisen uudistaminen kasvun mahdollistamiseksi

1. Toimiva ja selkeä johtamis- ja ohjausjärjestelmä
2. Toimintamallit ravisteltu
3. Suunniteltu tulevat muutokset
4. Strategian visualisointi

ICF PCC sertifioitu ammatticoaching

Liiketoiminnan johtajille, asiantuntijoille & huipputiimeille
Varaa ilmainen coaching demo

Coaching palvelut

Executive Coaching

Mitä sinussa pitää lähteä liikkeelle, jotta voit kehittyä johtajana haluamaasi suuntaan?

Esimerkillisen johtamisen ja liiketoiminnan tulevaisuuden rakentamisen pohjaksi. 

1. Tiedostettu kasvu ja luopuminen
2. Uusien tasojen etsintä ja hyödyntäminen
3. Uuden osaamisen kehittämisen vaihtoehdot
4. Merkityksellisyyden oivaltaminen
5. Miten uudistun?

Transformaatio Coaching

Työelämän muutoksiin varautumiseksi ja tranformaation tekeminen proaktiivisesti.

Esimerkkiteemoja

 • Uralla eteneminen
 • Roolin ja vastuiden muutokset
 • Muutosohjelman eteenpäin vienti
 • Henkilökohtainen kasvu
 • Johtajuuden lunastus
 • Digiajan työ
 • Uudelleensijoitus

Toiminta Coaching

Liiketoimintasi kriittisten muutosten käytäntöön viennin tuki ja toiminnan synnyttäminen. 

Esimerkkiteemoja

 • Suurten muutosten läpiviennin tuki
 • Viestinnän coaching
 • Tiimi- ja henkilötasoisten suunnitelmien lunastus
 • Roadmap:n käytäntöön vienti
 • Priorisointien, ajankäytön ja vastuiden tasapainotus

Fast Track Insight

Äärimmäisen tehokas nopean käyttöönoton ja toiminnan palvelu.

1. Ratkaise liiketoimintakriittisen hankkeen läpiviennin pullonkaulat
2. Löydä uusia ratkaisuja ja näkökulmia henkilöstön tuottavuuden ongelmiin
3. Muuta asiakkaasi tuomat epäkohdat mahdollisuuksiksi
4. Tulkitse uramahdollisuuksiasi uudessa tilanteessa
5. Muuta henkilöstön, esimiesten ja johdon toimintatapoja organisaation muutoksien tuomien mahdollisuuksien myötä

Mistä tiedän, että tarvitsen Business coachingia?

MITÄ Business Coaching ON?

ICF (International Coach Federation) on maailman merkittävin ja Suomessa ainoa coachien ammattitaidon todentamista sertifioiva taho. ICF:n määritelmän mukaan ”Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.”

Business coaching

– on prosessi, jossa coach auttaa ihmistä ottamaan käyttöön voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa

– auttaa toista itse oppimaan opettamisen sijaan

– auttaa toista vapauttamaan potentiaalinsa ja raivaamaan esteet suorituksen edestä

– Business coachingissa voidaan keskittyä joko yksilöprosessiin tai tiimi- tai ryhmäcoachingiin tai niiden yhdistelmään tarpeesta riippuen

– Business coachingia voidaan käyttää jokaisella organisaatiotasolla ja kehittämisen keinona muissakin kuin esimiesrooleissa.

MITEN BUSINESS COACHING EROAA MUISTA OHJAUSMUODOISTA KUTEN MENTOROINNISTA ?

Kaikilla ohjausmuodoilla on omat vahvuutensa ja kaikkia tarvitaan. Kokenut ohjauksen asiantuntija osaa erottaa toisistaan erilaisten ohjausmuotojen hyötyjä ohjattavalleen ja täten voi tarvittaessa käyttää usein henkilöstä riippuen useaakin ohjausmuotoa samassa prosessissa, jotta asiakas saavuttaa tavoitteensa.

Esimerkiksi mentoroinnissa päähuomio on ammattispesifisen ja hiljaisen tiedon siirtämisessä kokeneemmalta henkilöltä kokemattomammalle. Coaching taas auttaa toista itse oppimaan opettamisen sijaan. Näin henkilölle syntyy aitoa sitoutumista toimintaan, koska hän on itse oivaltanut, mitä hänen pitää lähteä tekemään tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvot eivät sitouta ja ne unohtuvat nopeasti.

Muiden ohjausmuotojen esim. konsultoinnin, työnohjauksen, psykoterapian, fasilitoinnin ja sparrauksen välisistä eroista coachingiin kerron mielelläni lisää. Ota yhteyttä!

MISTÄ TIEDÄN, ETTÄ BUSINESS COACHING SOPII MINULLE?

Ensimmäisenä kannattaa tehdä yläpuolella oleva nopea testi, jossa kartoitetaan sinulle saatavia hyötyjä coaching -prosessista. Jos olet avoin ja valmis kehittymään seuraavalle tasolle ammatissasi, olet jo ylittänyt ensimmäisen kynnyksen.

MIKSI MINUN KANNATTAA VALITA ICF SERTIFIOITU COACH?

– ICF (International Coach Federation) on maailman merkittävin ja Suomessa ainoa coachien ammattitaidon todentamista sertifioiva taho.

– Muut ”coaching-sertifikaatit” tarkoittavat, että henkilö on käynyt jonkin kurssin ja saanut siitä kurssitodistuksen. Se ei todenna ammattitaitoa, vaan kertoo että jokin coachingin perustietojen koulutus on suoritettu.

– ICF sertifioinnin edellytys on, että ammatticoachin osaamisvaatimukset ja -kokemus on todennettu.

ICF sertifioitu coach

– on suorittanut vaaditun määrän laadukasta coaching-koulutusta eli hallitsee coachingin ydintaidot

– on saanut vaaditun määrän ammattia kehittävää mentorointia eli on reflektoinut omaa oppimistaan ICF sertifioidun senioricoachin opastuksella

– on tehnyt vaadittavan määrän asiakascoachingia eli omaa käytännön työkokemusta

– on antanut näytön osaamisestaan eli todentanut coaching-taitojen hallinnan

– on suorittanut kirjallisen kokeen coaching-tietämyksestä eli todentanut kokonaisvaltaisen ymmärryksen coaching-ammattitaidosta

– on sitoutunut coachingin eettisiin sääntöihin

– kehittää jatkuvasti osaamistaan

– ymmärtää coachingin, konsultoinnin, psykoterapian ja muiden tukimuotojen välisen eron ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa toiselle ammattilaiselle, tunnistaa tällaisen tarpeen ja tuntee tarjolla olevat mahdollisuudet.

ICF sertifiointi on voimassa määräajan (kolme vuotta), mikä varmistaa sen, että ICF sertifioitu coach on sitoutunut ammattitaidon standardeihin ja oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. ICF sertifioinnin uusiminen vaatii aina yllä mainittujen kriteerien lisäksi lisää coaching-spesifistä kouluttautumista, johon on sisällyttävä coaching-etiikkaan liittyvää koulutusta. Jo ansaitun ICF sertifioinnin voi myös menettää, jos esim. rikkoo eettisiä sääntöjä tai ei pidä coaching-ammattitaitoaan yllä edellytetyllä tavalla. Kun valitset ICF sertifioidun coachin, sinulla on mahdollisissa eettisissä kysymyksissä tukena eettinen toimikunta.

ICF on globaali organisaatio, joka on tehnyt töitä ammattitaitoisen coachingin eteen jo yli 20 vuotta. ICF sertifioituja coacheja on yli 140 maassa. ICF vastaa coachien sertifioinnista ja coacheja valmentavien koulutusohjelmien akkreditoinnista, se tekee uraauurtavaa tutkimustyötä coachingin vaikuttavuudesta yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa ja jatkuvasti kiristää myös ammatticoachien osaamisvaatimuksia. Suomessa on n. 190 ICF sertifioitua coachia.

OLEN JUMISSA URALLANI, MIKSI EN PÄÄSE ETEENPÄIN?

Tänä päivänä kilpailu työpaikoista ja uralla etenemisestä on äärimmäisen kovaa. Enää ei riitä, että saavutat tavoitteesi, vaan sinun täytyy tuoda mukanasi jotain muuta lisäarvoa organisaatioosi. Oletko pohtinut koskaan omaa käyttäytymistäsi ja vuorovaikutustasi ja millainen vaikutus ehkä niillä on ollut etenemisellesi? Mitä muut uralla edenneet henkilöt ovat tehneet toisin kuin sinä? Mm. tällaisia kriittisiä kysymyksiä pohdimme coachingissa.

Risto Heiskanen

Executive Leadership coach & Liiketoiminnan konsultti

Ristolla on yli neljännesvuosisadan syvällinen kokemus coaching-, strategia-, muutos- ja johtamisen kehittämisen hankkeista myös kansainvälisesti sekä myös henkilökohtaista kokemusta vaativista esimiestehtävistä muutoksen keskellä. Risto on monipuolinen ja lämminsydäminen mutta samalla jämäkkä ja innostava coach.

Katso tarkemmin coach profiilistani ICF Finlandin sivuilta.

Luotettava kumppani
ICF Finland
yhteenveto

Risto on kansainvälisesti sertifioitu ICF PCC, sertifioitu Business Coach® (CBC), CareerStorm™ -uravalmentaja ja henkilöarvioinnin Workplace Big 5 Profile™ -käyttäjä, sertifioitu NLP Practitioner sekä WOPI® –valmentaja ja hän hyödyntää useita innovatiivisia työvälineitä ryhmä- ja yksilöcoachauksissa ja valmennuksissa päästäkseen asetettuihin tavoitteisiin.

Riston intohimot liittyvät organisaatioiden johtamisen ja työyhteisöjen määrätietoiseen kehittämiseen. Risto on ihmiseen uskova, arvokeskeinen, rohkea ja luotettava ja hänen toimintaotteensa on intensiivinen, asiakaskeskeinen, tuloksiin pyrkivä, tavoitteellinen ja kehittämisorientoitunut. Riston asiakkaat näkevät hänet laajana ajattelijana, tarkkana havainnoitsijana, innovatiivisena kokeilijana, erittäin joustavana ja resilienttinä sekä eettisesti tinkimättömänä.

Riston empaattisen lämmin, ihmisläheinen ja inspiroiva coachaus näkyy kestävään muutokseen pyrkivänä, rohkaisevana ja voimavarakeskeisenä toimintana. Hän näkee ihmisissä aina potentiaalin ja vahvuudet ja hänen tunneälykäs, huumorintajuinen ja kypsä maailmankuvansa rakentaa luottamusta vuorovaikutukseen.

Risto on peruskoulutukseltaan KTM ja pystyy toimimaan myös englanniksi – hän on avannut kansainvälisille markkinoille helppokäyttöisen digitaalisen coaching -palveluportaalin, jonka kautta asiakas ja coach voi hallinnoida eri coaching -toimintoja ja toimia suurienkin kansainvälisten ryhmien kanssa.

COACH Toimintaote ja kokemus

Ammattitaitoni takaa vankka ICF sertifioitu coaching -koulutus ja yli 1.700 tunnin kokemus asiakascoachingista – 30% ryhmien kanssa ja 70% henkilökohtaisia prosesseja. Coaching teemat ovat liittyneet yleensä seuraaviin alueisiin: uran muutosvaiheiden coaching, johdon strategiacoaching, muutoksien läpiviennin konkreettisten toimenpiteiden coaching, kasvun, tuloksen ja vaikuttavuuden coaching. Olen kehittänyt coaching toimialaa ainoan Suomessa coaching -sertifiointeja ja -koulutusten akkreditointeja myöntävän tahon, ICF Finlandin hallituksessa.

Coaching -otteeni tausta perustuu ytimeltään sokraattiseen menetelmään. Johtamisen kehittämisessä käytän nykyaikaisia transformationaalisen ja jaetun johtamisen sekä systeemiteorioiden oppeja ja hyödynnän coaching vuorovaikutuksessa paljon tunneälyä ja positiivisen psykologian vahvuus- ja tavoiteorientaatiota. Kaikessa kehittämisessäni on aina keskiössä liiketoiminnan tavoitteet ja asiakkaiden hyöty.

Käytän tarpeen mukaan coachatessani erilaisia työkaluja, mm. Workplace Big Five Profile persoonallisuusprofiilia ja WOPI -työpersoonallisuuden orientaation mittausta ja vuorovaikutuksessa NLP:tä, aktiivista kuuntelua, arvostavaa haastamista ja haastattelua. Pyrin dialogisuuteen, oivalluttamiseen, käytän erilaisia simulaatiota, analyyseja, mindfulnessia ja uramotiiveja. Hallitsen satoja erilaisia intervention työkaluja tilanteen mukaan. Tarvittaessa käytän asiakkaan luvalla konsultoinnin, fasilitoinnin ja mentoroinnin lähestymistapoja.

Asiakkaani ovat saavuttaneet coaching prosessista mm. seuraavia lopputuloksia: Ajattelu laajentunut ja ajattelun laatu kehittynyt, päätöksenteko selkeytynyt, resilienssi kehittynyt, strategialähtöisyys kasvanut, johtamisjärjestelmää ja systeemisyyttä ymmärretty paremmin, moniarvoinen ja monipuolinen johtaminen kehittynyt, muutoshalu ja -kyky kasvanut, toimintakulttuuri kehittynyt, innovaatiokyvykkyys kasvanut, toimeenpano varmistettu.

Kaikkien asiakkaideni coachingien keskiarvo 4,9 (asteikko 1-5), suosittelut kollegoille 100%.

työhistoria

Leadership Design, Executive Leadership Coach & Liiketoiminnan konsultti, 2011-

Ramboll Management Consulting Oy, Senior Consultant, 2014

MPS Finland Consulting Oy, Seniorikonsultti, 2008-2011

Talent Partners Oy, Senior Executive Consultant, 2005-2007

Elisa Oyj, Strategian kehityspäällikkö, Tuotekehityspäällikkö, 2001-2005

KPMG Consulting Oy, Senior Consultant, 1996-2001

Erityisosaaminen ja toimialatuntemus

Business Coaching

Johtamisjärjestelmien kehittäminen

Johtaminen ja esimiestyö

Innovaatioiden kehittäminen

Projektijohtaminen

Asiakaspalvelu

 

ICT

Asiantuntijaorganisaatiot

Palveluorganisaatiot

Julkaisut ja luottamustehtävät

ICF Finland hallitusjäsen 2017-2018, hallituksen 2020 nimitysvaliokuntajäsen

ICF Global Gift of Coaching –palkinnon kansanvälisen tuomariston jäsen, 2019

Finlandiatalon Rotary -klubin hallitusjäsen 2011-2014

Suomalaisten pk-konepajayritysten kilpailukykytutkimus, 1997. ISBN: 951-739-227-3

Referenssejäni

”Itseluottamukseni on kasvanut kohisten jokaisen session jälkeen”
Oli suurimmaksi osaksi sinun ansiotasi, että sain itsevarmuutta / itsetuntoa / rohkeutta tehdä tarvittavia päätöksiä töiden suhteen
Asiantuntija

Indmeas Oy

Esimiehen palaute coaching asiakaalleni:

Hyvä laadukas tekeminen on vielä jämäköitynyt ja olet nyt systemaattisempi. Aavistuksen verran kokonaisvaltaisuus tullut enemmän esille. Tunnepohjalta lähtevä toiminta ja rauhan näkyminen toiminnassa on kasvanut ja sopiva itsevarmuus sekä tiimityöskentely parantunut. Pystyt käsittelemään vaikeitakin asioita paremmin.

Pääjohtaja

Suuri palveluorganisaatio

Rekisteriseloste

Yhteystiedot

Puhelin

+358 50 4387011

Email

risto.heiskanen(at)leadershipdesign.fi

Osoite

Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki